Posts

Дүүрэн бодол дундуур

Сайн асуулт байхуйд хариулт хэрэггүй

Нүд гэж нүх

Хохирогч нь буруутан болход уучлал хаанаас ирдэг вэ?

Би амьдарна

Чи үхэл амьдралын нэгийг нь сонгож аваад тэрийгээ эргэлзээгүй биелүүл 

Дотор сонет

Ганцаардсан байх боломжгүй ганц төрөл хүн

Үлдсэн хэсэг

Хавчлага бол дэмжлэг

Миний чи

Дэмий дүүргээд тагласан сав

Гэрч

Хөшиг минь нээгдээч

Би яг цагтаа

 Хэтэрхий их түүх зохиол нойр хоол 

Гарсан бол гарсан

Байхгүй булан байхгүй хорвоо 

Дулаахан үнэр шиг

Яруухан биш байгаа болхоор биш